PicPoint


Met PicPoint kunt u gemakkelijk punten direct in het veld meten die niet met conventionele GNSS-metingen kunnen worden gemeten, zoals op fa├žadepunten of objecten met beperkte toegangsmogelijkheid.